BERGSKROSS 

0-200 mm

Används vid:
-Underlag för vägar och grunder som kräver mer fyllning

0-100mm

Används vid:
-Grundarbeten
-Byggande av vägar
-Åker -och skogsvägar

0-63 mm

KaM 0/63 Österdahl

Används vid:
-Grundarbeten
-Byggande av vägar
-Åker -och skogsvägar

0-32 mm

KaM 0/32 Österdahl

Används vid:
-Grusning av vägar som behöver ett starkare bärlager
-Grundarbeten


0-20 mm

KaM 0/20 Österdahl

Används vid:
-Grusning av vägar och
gårdsplaner
-Under mink -och rävhus
-Gjutningar

0-16 mm

KaM 0/16 Österdahl

Används vid:
-Grusning av vägar och
gårdsplaner
-Under mink -och rävhus
-Vattenledningar
-Gjutningar

0-8 mm

Används vid:
-Gårdsplanar
-Plattläggnignar
-Under mink -och rävhus
-Kabeldragningar
-Vattenledningar
-Gjutningar

0-4 mm

Används vid:
-Gårdsplanar
-Plattläggnignar
-Under mink -och rävhus
-Kabeldragningar
-Vattenledningar
-Gjutningar

BERGSSINGEL 

18-63 mm

Används vid:
-Mellan mink -och rävhus

16-32 mm

KaS 16-32 Österdahl

Används vid:
-Grusning av vägar
-Mellan mink -och rävhus
-Dräneringar
-Fylls i gjuten grund

8-18 mm

KaS 8/18 Österdahl

Används vid:
-Dräneringar
-Grusning av gårdsplanar och vägar
-Fylls i gjuten grund

4-8 mm

KaS 4/8 Österdahl

Används vid:
-Dräneringar
-Täckdikningar
-Gårdsplanar
-Halksand

Andra Produkter

Fyllnadsmaterial(morän)
Siktad matjord
Naturgrus
Sprängsten 600mm
Dekorationssten

Halksandning