Sista lagret med kross (0-18mm) jämnas ut i möllgrund