BERGSKROSS 

 • 0-200 mm

  Används vid:
  -Underlag för vägar och grunder som kräver mer fyllning

 • 0-100mm

  Används vid:
  -Grundarbeten
  -Byggande av vägar
  -Åker -och skogsvägar

 • 0-63 mm

  KaM 0/63 Österdahl

  Används vid:
  -Grundarbeten
  -Byggande av vägar
  -Åker -och skogsvägar

 • 0-32 mm

  KaM 0/32 Österdahl

  Används vid:
  -Grusning av vägar som behöver ett starkare bärlager
  -Grundarbeten


 • 0-20 mm

  KaM 0/20 Österdahl

  Används vid:
  -Grusning av vägar och
  gårdsplaner
  -Under mink -och rävhus
  -Gjutningar

 • 0-16 mm

  KaM 0/16 Österdahl

  Används vid:
  -Grusning av vägar och
  gårdsplaner
  -Under mink -och rävhus
  -Vattenledningar
  -Gjutningar

 • 0-8 mm

  Används vid:
  -Gårdsplanar
  -Plattläggnignar
  -Under mink -och rävhus
  -Kabeldragningar
  -Vattenledningar
  -Gjutningar

 • 0-4 mm

  Används vid:
  -Gårdsplanar
  -Plattläggnignar
  -Under mink -och rävhus
  -Kabeldragningar
  -Vattenledningar
  -Gjutningar

BERGSSINGEL 

 • 18-63 mm

  Används vid:
  -Mellan mink -och rävhus

 • 16-32 mm

  KaS 16-32 Österdahl

  Används vid:
  -Grusning av vägar
  -Mellan mink -och rävhus
  -Dräneringar
  -Fylls i gjuten grund

 • 8-18 mm

  KaS 8/18 Österdahl

  Används vid:
  -Dräneringar
  -Grusning av gårdsplanar och vägar
  -Fylls i gjuten grund

 • 4-8 mm

  KaS 4/8 Österdahl

  Används vid:
  -Dräneringar
  -Täckdikningar
  -Gårdsplanar
  -Halksand

 • Andra Produkter

  Fyllnadsmaterial(morän)
  Siktad matjord
  Naturgrus
  Sprängsten 600mm
  Dekorationssten

 • Halksandning