Sista lagret med krossgrus dras ut på löparbanorna